پیشنهاد به معلمان

1_استفاده از روش های فعال تدریس 

2_عدم استفاده از تنبیه بدنی 

3_استفاده از وسایل کمک اموزشی 

4_استفاده از روش های تنبیه و تشویق 

5_جلوگیری از هرگونه برخورد لفظی و بی احترامی به دانش اموزان

مشاوران و مربیان پرورشی 

1_برگزاری نمایشگاه اثار دانش اموزان 

2_کمک جهت رفع مشکلات  دانش اموزان 

3_ایجاد تفکر مثبت نگری در دانش اموزان 

4_ارائه مفاهیم و ظرایف دینی به شیوه های جذاب 

5_برگزاری جشن ها به مناسب های مختلف 

پیشنهاد به معلمان ، مشاوران،مربیان پرورشی

راهکارهای مناسب جهت شاداب سازی مدارس

شاد سازی معنوی در مدارس

های ,استفاده ,دانش ,اموزان  ,برگزاری ,پیشنهاد ,استفاده از ,از روش ,پیشنهاد به ,روش های ,به معلمان

مشخصات

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

پارکور فریدونشهر آهنگ جدید آموزشگاه فردوسی اردل K-photo آموزش اکسل دورهمی دوتا بامرام روزهایی که پشت سر هم‌ سپری میشوند! شیمی ساختمان و سازه های بتنی فروش بانک شماره موبایل ساکنین و شاغلین در کرج caf-feine